Тек қыркүйек айында ғана ПТР және ИФТ әдісімен жыныстық жұқпаларға талдауды 20% жеңілдікпен тапсыруға болады!

ПТР және ИФӘ ТАЛДАУЫ АРАСЫНДА ҚАНДАЙ АЙЫРМАШЫЛЫҚ БАР?

Иммуноферменттік талдау, немесе қысқаша ИФТ, ағзаның белгілі бір жұқпа агентіне иммундық реакциясының бар-жоғы туралы құнды ақпарат береді.
Мұның бәрі олар туралы, иммуноглобулиндер туралы. Дәлірек айтқанда, біз адамға "жұқпаның" енуіне жауап ретінде пайда болатын антиденелер туралы сөқ қозғаймыз.
IgG талдауы арқылы біз сіздің ағзаңыздың (дәлірек айтқанда, иммундық жүйеңіздің) белгілі бір микроағзалармен ("жұқпамен" — вируспен, бактериямен, қарапайымдымен, құртпен) байланысы болғанын-болмағанын анықтаймыз.

Енді IgM тоқталайық, олар микроағзаның адамға алғашқы енуіне жауап ретінде қалыптасады.
Әр түрлі жұқпалар кезінде IgM түзілу процесі әртүрлі уақытты алады. Мысалы, тұмаумен ауыру кезінде бұл уақыт небәрі бір аптаға созылады. Дәл сондықтан "емделген тұмау бір аптада, ал емделмеген тұмау 7 күнде өтеді". Осы уақыт ішінде (егер иммунитет күйі қалыпты болса) синтезделген М вирусты жеңеді. Басқа жұқпалар кезінде бұл процесс бірнеше апта мен айға созылады (гепатит, боррелиоз), ал кейбіреулерінде ("баяу жұқпалар" деп аталатын АИТВ, прион аурулары) айлап, жылдап созылады.
Иммуноглобулиндер туралы айтатын болсақ, жіті жұқпаны немесе оның белсендігін анықтауға көмектесетін ПТР (полимеразды тізбекті реакция) талдауы туралы айта кеткен жөн. Бұл талдау, алдыңғы талдауларға қарағанда, иммундық жүйенің қоздырғышқа (антиденелерге) реакциясын емес, микроағзаның өзін, дәлірек айтқанда, оның құрамына кіретін РНҚ немесе ДНҚ нуклеин қышқылын анықтайды. Әрине, бұл ағзада белсенді "жұқпаның" болуын одан да жақсы растайды.
ПТР талдау нәтижелері бойынша адам ағзасында жұқпаның болуы туралы жүз пайыз дәлдікпен айтуға болады. Гепатит, зәр-жыныс жұқпалар, Эпштейн-Барр вирусы, өкпе жұқпасы, АИТВ - бұл ПТР талдауы арқылы анықталатын жұқпалар.

ИФТ пен ПТР арасындағы айырмашылық: ИФТ диагностикасында антигенге антиденелер анықталады, ал ПТР талдауында микроағза тікелей анықталады.
 
Көріп отырғаныңыздай, диагностикалау едәуір күрделі мәселе болып табылады, сондықтан пациент дәрігердің көмегісіз өз-өзіне дұрыс ұсыныстарды таңдай алуы екіталай. Сондықтан сіздің жағдайыңыз қаншалықты оңай көрінсе де, емдеуші дәрігеріңізбен әрдайым кеңесіп, оның барлық талаптарын орындаған жөн.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
ЧЕМ ПЦР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИФА АНАЛИЗА?
Иммуноферментный, или сокращенно ИФА, анализ дает ценную информацию о том, есть ли иммунный ответ организма на конкретный инфекционный агент.
Это всё о них, об иммуноглобулинах. Точнее, речь пойдёт об антителах, формирующихся в ответ на проникновение "инфекции" в человека.
Анализом на IgG мы устанавливаем, был ли контакт вашего организма (точнее, вашей иммунной системы) с тем или иным микроорганизмом ("инфекцией" — вирусом, бактерией, простейшим, глистом) .
Теперь немного о IgM, которые формируются в ответ на первое проникновение микроорганизма в человека.
При разных инфекциях процесс образования IgM занимает разное время. Например, при гриппе это время занимает всего неделю. Именно поэтому "леченный грипп проходит за неделю, а не леченный за 7 дней". За это время (если всё нормально с иммунитетом) синтезированные М победят вирус. При других инфекциях этот процесс занимает недели и месяцы (гепатиты, боррелиоз), а при некоторых (так называемые "медленные инфекции” — тот же ВИЧ, прионные болезни) — месяцы и годы.
Говоря об иммуноглобулинах, надо упомянуть об анализе ПЦР (полимеразная цепная реакция), который тоже помогает выявить острую инфекцию или её активацию. Этот анализ, в отличие от предыдущих, определяет уже не реакцию иммунной системы на возбудитель (антитела), а сам микроорганизм, точнее, РНК или ДНК — нуклеиновую кислоту, входящую в его состав. Естественно, это ещё лучше подтверждает наличие активной "инфекции" в организме.
По результатам ПЦР анализа можно практически со стопроцентной точностью утверждать о наличии инфекции в организме человека. Гепатиты, урогенитальные инфекции, вирус Эпштейн-Барра, легочные инфекции, ВИЧ - вот те инфекции, которые определяются ПЦР анализом.
Разница между ИФА и ПЦР в том, что при ИФА диагностике определяются антитела на антиген, а в ПЦР анализе определяется микроорганизм непосредственно.
????Как вы видите диагностика достаточно сложное дело для того, чтобы обычный пациент без врача смог подобрать себе правильные рекомендации.
 

Тек қыркүйек айында ғана ПТР және ИФТ әдісімен жыныстық жұқпаларға талдауды 20% жеңілдікпен тапсыруға болады!

 


Поделитесь: