Лаборатория AQUA lab проводит с С14- мочевиной уреазный дыхательный тест, анализ для обнаружения инфекции H. Pylori (Helicobacter pylori),

AQUA lab зертханасы жаңа C14-несепнәр уреазалы тыныс алу сынағын, H.Pylori (Helicobacter pylori) жұқпасын анықтауға арналған талдауды іске қосты, бұл қымбат инвазивті эндоскопиялық зерттеулер жүргізусіз инфекциялық мәртебені бағалауға мүмкіндік береді.
С14-несепнәрмен тыныс алу сынағын өткізу қағидаты.
С14-несепнәрмен тыныс алу сынағының негізінде ферментті – H. Pylori (Helicobacter pylori) бактериясы бөлетін уреазаны анықтау жатыр. Адам ағзасының сау тіндерінде уреаза болмайды, пл бұл ферментті шығаратын басқа бактериялар асқазанның шырышты қабатында мекендемейді, асқазанда уреазаның болуы H. Pylori барын көрсетеді.
Сынақ барысында пациент Уреакапсула препаратын қабылдайды (құрамында С14 көміртегі бар денсаулыққа зиянсыз). С14 көміртектің тұрақты табиғи изотопы, ол адам ағзасында болады және жасушалардың жалпы санының шамамен 1%-ын құрайды. Егер асқазанда H.pylori бактериялары болса, осы бактериялар шығаратын уреазаның әсерінен мочевина гидролизденіп, көмірқышқыл газы түзіледі. Құрамында 14С белгісі бар көмірқышқыл газы қанға сіңіп, дем шығарған ауаның бөлігі ретінде шығарылады. H.pylori бактерияларын жұқтырып алған науқастарда капсула қабылдағаннан кейін тыныс шығару кезінде 14СО2 ең жоғары бөлінуі 10-30 минут аралығында байқалады және 15 минут жартылай шығарылу кезеңіне сәйкес азаяды. 14СО2 шамамен 10%-ы сіңіріледі, содан кейін жартылай шығарылу кезеңі шамамен 40 сағатты құрайтын несеппен біртіндеп шығарылады. Асқазанда уреаза болған кезде, ішке қабылданған С14-несепнәр аммоний мен СО2-ге ыдырайды, СО2 қанға енеді және өкпе арқылы шығарылады. Дем шығарған кезде СО2 көп болуы H.pylori белсенді инфекциясын көрсетеді. Егер пациент H.pylori (Helicobacter pylori) жұқтырып алмаған болса, онда қабылданған Уреакапсула асқазан-ішек жолында сіңеді және жасушадан тыс және жасушаішілік сұйықтықта таралады.
3 күн ішінде несепнәр денеден несеппен шығарылады.
☑️ Бағасы - 7900 теңге
 
_______________________________________________________________________________________________________
 
 Лаборатория AQUA lab запустила новый с С14- мочевиной уреазный дыхательный тест, анализ для обнаружения инфекции H. Pylori (Helicobacter pylori), который позволяет оценить инфекционный статус без проведения дорогостоящих инвазивных эндоскопических исследований.
Принцип проведения дыхательного теста с С14-мочевиной.
В основе дыхательного теста с С14 –мочевиной лежит обнаружение фермента - уреазы, вырабатываемого бактерией H. Pylori (Helicobacter pylori).В здоровых тканях человеческого организма уреаза отсутствует, а другие бактерии, вырабатывающие этот фермент, не колонизируются на слизистой желудка, наличие в желудке уреазы свидетельствует об H. Pylori.
В ходе теста пациент принимает препарат Уреакапсула (безвредный для здоровья, содержащий в составе углерод С14). С14 является стабильным природным изотопом углерода, который присутствует в организме человека и составляет около 1% от общего количества клеток. Если в желудке присутствуют бактерии H.pylori, мочевина под действием вырабатываемой этими бактериями уреазы гидролизуется и образуется углекислый газ. Углекислый газ, содержащий метку 14С, всасывается в кровь и выделяется в составе выдыхаемого воздуха. После приема капсулы у пациентов инфицированных бактериями H.pylori максимальное проявление 14СО2 при выдохе наблюдается между 10 и 30 минутами и уменьшается в соответствии с периодом полувыведения 15 минут. Около 10% 14СО2 абсорбируется и затем постепенно выводится мочой с периодом полувыведения около 40 часов. При наличии в желудке уразы С14-мочевины, принятая внутрь, расщепляется на аммоний и СО2, СО2 попадает в кровоток и выводится через легкие. Наличие большого количества СО2 в выдыхаемом воздухе свидетельствует об активной инфекции H.pylori. Если пациент не инфицирован H.pylori (Helicobacter pylori), принятая Уреакапсула поглощается в желудочно-кишечном тракте и распределяется во внеклеточной и внутриклеточной жидкости.
В течение 3 суток мочевина выводится из организма с мочой.
☑️ Стоимость - 7900 тенге
 

Лаборатория AQUA lab проводит  с С14- мочевиной уреазный дыхательный тест, анализ для обнаружения инфекции H. Pylori (Helicobacter pylori),

 Поделитесь: