Железо, ферритин с 20% скидкой только в феврале!

Темір:
Темір қантүзіліміндегі ең маңызды элемент болып табылады. Гемоглобиннің құрамдас бөлігі, темір жасушалардың оттегімен қанығуына маңызды әсер етеді. Темірді екі түрге бөлуге болады гемоглобиннің құрамына кіретін гем - жануарлардан алынатын және гемдік емес - өсімдік тағамдарында кездеседі.
Гемдік емес темір нашар сіңеді, нәтижесінде ол қанға еркін түрде енеді, онда оттегінің әсерінен ол тотығады және бос радикалға айналады. Бұған жол бермеу үшін С витаминін қолдану керек, ол мұндай темірдің сіңуіне ықпал етеді.
Темір көздері: гем темірі-ет, балық; гем емес-бұршақ.
Темірге күнделікті қажеттілік 10-15 мг құрайды, бұл шамамен 600-800 грамм сиыр еті.
✔️ Талдау құны:
✔️ Ферритин - 2000 тенге
✔️ Железо - 1200 тенге

_______________________________________________________

Железо:

Железо важнейший элемент в кроветворении. Составляющая часть гемоглобина, железо оказывает важное влияние на насыщение клеток кислородом. Железо можно разделить на два типа гемовое, которое входит в состав гемоглобина - содержится в пище животного происхождения и негемовое - содержится в растительной пищи.

Негемовое железо хуже усваивается, в результате оно в свободной форме попадает в кровь, где под действием кислорода окисляется и становится свободным радикалом. Чтобы это предотвратить нужно употреблять витамин C, он будет способствовать усвоению такого железа.

Источники железа: гемовое железо - мясо, рыба; негемовое - бобы.

Суточная потребность в железе 10-15 Мг, это примерно 600-800 грамм говядины.

✔️ Стоимость анализа:
✔️ Ферритин - 2000 тенге
✔️ Железо - 1200 тенге
 

Железо, ферритин с 20% скидкой только в феврале!

 


 


Поделитесь: