Публичный договор

«АКВА ЛАБ» ЖШС Бас директоры Н.Б Ильясовтың 2016 ж. «05» қаңтардағы № 374/1 бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН

Ақылы лабораторлық қызмет көрсетуге байланысты жария шарт.

Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес тіркелген, заңды тұлға, «АКВА ЛАБ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (22.12.2015 ж. № 15021985 сериялы) медициналық қызмет көрсету қызметімен айналысу үшін Жарғы және Мемлекеттік лицензия негізінде, ары қарай «Орындаушы» деп аталып, әрекет етіп отырған Бас директор Н.Б.Ильясова бір жағынан, ары қарай «Емделуші» деп аталып, жеке тұлғалардың шектеусіз қатарымен, екінші жағынан, төмендегі шартпен ақылы лабораториялық қызмет көрсетуге байланысты № 35 «Халықтың денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексі» бабына сәйкес осы аталмыш Жария шарт жасасады:
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Аталмыш шарт Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасына сәйкес жария оферта болып табылады, ҚР Азаматтық кодексінің 387 бабы (Жария шарт), халыққа медициналық лабораториялық қызмет көрсету (ары қарай – «Қызмет көрсету»). Осы шарттың қойып отырған шарты барлық Емделушілерге бірдей және міндетті болып табылады. Шарт Орындаушының медициналық қызмет көрсетуге алынған лицензияға сәйкес, Емделушінің тапсырысы бойынша білікті Қызмет көрсетуде тәртіпке бағынып, жағдай тудыруын анықтайды;
1.2. Осы Шарттың шартын толық және сөзсіз құптаудың (қабылдау), сонымен қатар Шартқа отыру күнінің, Емделушінің Шарттың шартын орындау бойынша әрекеттерін іске асыруы, оның ішінде, қызметті (қызметтердің) қабылдауы және оны (оларды) төленгендігі дәлел болып табылады;
1.3. Тапсырысты рәсімдеуімен Емделуші Шарттың шарттарымен танысқандығын және одан кейінгі барлық іс-әрекеттері осы Шарт шарттарына қайшылық тудырмайтынын растап, сендіреді.
2.   ТАРАПТАРДЫҢ КҰҚЫҒЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:
2.1.  Емделуші www.aqualab.kz сайтындағы немесе емдеуші дәрігердің жазған ұсынымын, лабораториялық зерттемелерді орындау үшін жіберілген биоматериалдарды алу жолында дайындалған барлық ұсынымдарды басшылыққа алып, сақтауға міндетті; Егер Емделушімен биологиялық материалды дайындау барысында ұсынымдар сәйкес түрде сақталмаса, Орындаушы берілген биологиялық материал бойынша көрсетілген Қызметтің сапасына жауап бермейді;
2.2. Емделуші лабораториялық қызмет көрсету ақысын төлеуді тап қызмет көрсетілген күні толық көлемде шартқа отырылған күнгі прейскурантқа сәйкес жүргізуге тиісті;
2.3. Орындаушы Емделушімен төленген барлық кешенді лабораториялық қызметті сапалы түрде және аталған қызметті көрсету үшін бөлінген мерзімде уақтылы көрсетуге міндетті. Нақтылы қызмет көрсетудің (зерттеменің) максималды мерзімі Орындаушымен тағайындалады, және прейскурантта көрсетіліп тұрады, Емделуші сондықтан да зерттеменің максималды орындалу мерзімінің оған таныс екендігін және өзінің оған қарсы еместігін растайды;
2.4. Орындаушының лабораториялық қызмет көрсету сапасына Емделушінің дәйекті наразылығы болған жағдайда, Орындаушы қайтадан, лабораториялық медициналық зерттемелерден кеткен олқылықтарды жою үшін қажетті зерттеме жүргізуге міндетті, немесе емделушінің Орындаушыға төленген медициналық қызмет көрсету ақысын қайтарып беруге міндетті. Наразылықтың дәйектілігін анықтау үшін қосымша зерттемелер жүргізу қажеттілігі болған жағдайда, егер наразылық негізделген болса, қосымша зерттемелер Орындаушының есебінен жүргізіледі, ал егер наразылық негізсіз болған жағдайда – Емделушінің есебінен жүргізіледі;
2.5.  Емделуші Тапсырысты рәсімдеу үшін қажетті жеке басының деректерін (Т.А.Ә., туған жылы, телефон нөмірі, жеке куәлік түпнұсқасы) Орындаушыға беруге келісімін береді. Орындаушы Емделушініңжеке басының деректерін сақтауға және қолдануға құқығы бар;
2.6. Орындаушы алынған дерек көздерін жасырын түрде құпия ұстауға аталмыш Шарт бойынша кепілдік береді;
2.7. Тараптар осы Шарттың шартын Тараптардың орындауы барысында алынған ақпараттарға қатысты жасырын түрде құпия ұстауды қадағалауға міндеттеме алады;
2.8. Клиент сараптама қорытындысын Орындаушының қабылдау пункттерінде, www.aqualab.kz сайтында тексеру (қазыналық) чегімен тапсыру формасын көрсетіп, «Сараптама қорытындысы» графасының бірден-бір кодын теріп алуға және де электронды пошта арқылы алуға құқығы бар;
2.9. Клиент Орындаушының Қызмет көрсету барысында дәрігерлік құпия сақталуға тиісті мәліметтерді беруіне құқығы бар болуына қарамастан, сол жеке тұлғаларды анықтауға, Орындаушыға ескертіп барып, соған сәйкес құжат (сенімхат) талап етуге құқылы;
2.10. Орындаушы қажет болған жағдайда Емделушіге қызмет көрсету барысында басқа да адамдарды тартуға құқығы бар;
2.11. Прейскурантқа сәйкес лабораториялық қызмет көрсету мүмкіндігінің болмауы жағдайында, көрсетілер қызметтің қысқаруына әкеп соғар немесе қосымша қызмет көрсетілуі мүмкіндігі туралы Емделушіні шұғыл түрде орын алған жағдай туралы хабардар ету;
2.12.Орындаушы «АКВА ЛАБ» ЖШС-і жұмысына өзгерістер енгізуді, Клиентті дербес түрде хабардар етпей-ақ жүзеге асыруға құқығы бар; Барлық енгізілген өзгерістер компанияның www.aqualab.kz сайтында немесе Орындаушының қабылдау пункітінде хабарланып, ілініп тұрады.
2.13. Орындаушы қызметтерді осы аталмыш Шарт бойынша «АКВА ЛАБ» ЖШС-і әкімшілігімен тағайындалған жұмыс күндері мен жұмыс сағаттарында көрсетеді және Емделушінің назарына ұсынады.

3. ҚЫЗМЕТТІҢ БАҒАСЫ МЕН ТӨЛЕНУ ШАРТЫ

3.1. Орындаушының лабораториялық Қызметі Прейскуранты, және оның бағасы www.aqualab.kz сайтында көрсетілген, және ол осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Лабораториялық медициналық қызмет көрсету бағасы Орындаушының біржақты шешімімен Емделушіге ескертіліп, айтылмастан өзгертілуі мүмкін. Барлық өзгерістер www.aqualab.kz компаниясы сайтында немесе Орындаушының қабылдау пункітінде хабарланып, ілініп тұрады.
3.2. Қызметтердің төлемі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен төленеді.
4. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАЛУ МЕРЗІМІ
4.1. Осы Шарт 2016 жылдың 1 қаңтарынан, оның ашық түрде жариялануынан бастап күшіне енеді және Шарт бойынша тараптардың өз қызметтерін орындау мерзіміне дейін жұмыс жасайды.
5.  ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
5.1. Даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу жолымен, тәуелсіз сараптаушылардың тартылуымен және соттық тәртіппен шешіледі;
5.2.Көрсетілген қызметтердің сапасы бойынша сотқа арызданудан бұрын, тараптар тәуелсіз сараптама жүргізу туралы келісімге келеді;
5.3. Орындаушы Қызмет көрсету сапасына жауапкершіліктен, Емделуші осы Шарттың 2.1 тармақшасын бұзған жағдайда босатылады;
5.4.Тараптар осы Шарт бойынша жауапкершіліктен жартылай немесе толық орындамаған кезде, немесе өз жауапкершілігін лайықты орындамаған кезде, егер бұл орындамау кенеттен келген сыртқы күштің салдары немесе басқа да осы Шарт бойынша міндеттерді орындауда туған кедергілер, форс-мажорлық жағдаяттар орын алғанда (табиғи апаттар, эпидемиялар, әскери жағдайлар, көтерілістер, принятие компетентті органдардың шешімдерін қабылдағанда және т.т.), босатылады.
6.  ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
6.1.  Осы Шарт жария оферта болып табылады. Тараптардың арасында қол қойылған қағаз түріндегі Шарт нұсқасының сол мезеттеболмауы көрсетілген Қызметке немесе Емделушімен ақысы төленіп, екі Тараптың қолы қойылған жағдайында аталмыш Шарттың заңдық күші жоқ деп санауға ешқандай негіз жоқ. Тапсырыстың рәсімделуі Шарттың қойылған шарттарына сәйкес Емделушінің құптауы деп саналады, ал Емделушінің төлем жүргізуі – оның орындалуы болып табылады.
7. ТАРАПТАРДЫҢ РЕКВИЗИТТЕРІ
7.1. Тараптар Тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсетілген Емделуші реквизиттерінің астындағы ақпараттармен сөзсіз келіседі.
7.2. Тараптардың реквизиттері:
«АКВА ЛАБ» ЖШС-і, 050050.
Заңды мекен-жайы: 050050, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Сейфуллин даңғылы, 287
БИН: 131 040 005 613,
ИИК: KZ 179 140 022 03K Z00 368,
БИК: SABRKZKA,
БАНК: ДБ АО «Сбербанк» АӨ ІБ,
тел: +7 (727) 275 75 75, www.aqualab.kz
Бас директор: Ильясов Н.Б.
УТВЕРЖДЕН Приказом № 374/1 от «05» января 2016 г. Генерального директора ТОО «АКВА ЛАБ» Ильясовым Н.Б

Публичный договор на оказание платных лабораторных услуг.

Товарищество ограниченной ответственностью «АКВА ЛАБ», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ильясова Н.Б., действующего на основании Устава и Государственной лицензии (серия № 15021985 от 22.12.2015 г) на занятие медицинской деятельностью, с одной стороны, заключает с неограниченным кругом физических лиц, именуемых в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, согласно статье № 35 «Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения», настоящий Публичный договор на оказание платных лабораторных услуг на нижеследующих условиях: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Данный Договор имеет характер публичной оферты согласно действующего законодательства Республики Казахстан, статья 387 Гражданского кодекса РК (Публичный договор), предоставления лабораторных медицинских услуг населению (в дальнейшем – «Услуга»). Условия данного Договора являются одинаковыми и обязательными для всех Пациентов. Договор определяет порядок и условия предоставления Исполнителем квалифицированной Услуги по заказу Пациента, согласно полученной лицензии на медицинскую деятельность;
1.2. Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного Договора, а также датой заключения Договора, является осуществление Пациентом действий по выполнению условий Договора, в частности, получение услуг (услуги) и (или) их оплата;
1.4. Оформив заказ, Пациент подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора и все действия, которые им будут осуществлены, не будут противоречить условиям данного Договора. 

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:

2.1.  Пациент обязан соблюдать все рекомендации по подготовке к забору биоматериала передаваемый для выполнения лабораторных исследований, которые прописаны на сайте www.aqualab.kz или по рекомендации лечащего врача. Если Пациентом не были соблюдены рекомендации по подготовке, Исполнитель не несет ответственности за качество оказанных Услуг из предоставленного биологического материала;
2.2. Пациент обязан произвести оплату за лабораторные услуги в полном объеме в день оказания услуги в соответствии с действующим на дату заключения договора прейскурантом;
2.3.Исполнитель обязан оказать весь комплекс оплаченных Пациентом лабораторных услуг качественно и в установленные для оказания данной услуги сроки. Максимальные сроки выполнения конкретных услуг (исследований) устанавливаются Исполнителем и приводятся в прейскуранте, Пациент тем самым подтверждает, что установленные Исполнителем максимальные сроки выполнения исследований ему известны и устраивают его;
2.4. В случае обоснованных претензий Пациента к качеству оказанных Исполнителем лабораторных услуг, Исполнитель обязуется произвести повторные, необходимые для устранения недостатков лабораторные медицинские исследования бесплатно, либо возвратить пациенту стоимость медицинской услуги, оплаченной Исполнителю. При необходимости выполнения дополнительных исследований для выяснения обоснованности претензии в случае, если претензия оказывается обоснованной, дополнительные исследования проводятся за счет Исполнителя, в случае, если претензия оказывается необоснованной - за счет Пациента;
2.5.  Пациент дает согласие Исполнителю на передачу персональных данных, необходимые для оформления Заказа (Ф.И.О, год рождения, номер телефона, оригинал удостоверения личности). Исполнитель имеет право хранить и использовать персональные данные Пациента;
2.6. Исполнитель гарантирует конфиденциальность полученных данных по настоящему Договору;
2.7. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении Сторонами условий настоящего Договора;
2.8. Клиент имеет право получить результаты анализов в приемных пунктах Исполнителя, предоставив форму заказа с контрольным (фискальным) чеком, получить на сайте компании www.aqualab.kz, в графе «Результаты анализов» введя уникальный код и по электронной почте.
2.9. Клиент имеет право определить лицо, которому Исполнитель в процессе оказания Услуг имеет право передать сведения, составляющие врачебную тайну, уведомив Исполнителя и предоставить соответствующий документ (доверенность);
2.10. Исполнитель при необходимости имеет право привлекать третьих лиц для оказания услуг Пациенту;
2.11. В случае о невозможности оказания лабораторных услуг согласно Прейскуранта, немедленно извещать Пациента о возникших обстоятельствах, которые могут привести к сокращению оказываемых услуг, либо о дополнительно оказываемых услугах;
2.12. Исполнитель имеет право вносить изменения в работу ТОО «АКВА ЛАБ», не уведомляя персонально Клиента. Все изменения выставляются на сайте компании www.aqualab.kz или в приемных пунктах Исполнителя.
2.13. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в дни и часы работы, которые устанавливаются администрацией ТОО «АКВА ЛАБ» и доводятся до сведения Пациента.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1.    Прейскурант лабораторных Услуг Исполнителя, и их цена указаны на сайте www.aqualab.kz, и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость лабораторных медицинских услуг может быть изменена в одностороннем порядке Исполнителем без предупреждения Пациента. Все изменения выставляются на сайте компании www.aqualab.kz или в приемных пунктах Исполнителя
3.2.    Стоимость Услуг оплачивается в национальной валюте Республике Казахстана – тенге.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.    Настоящий Договор вступает в силу со дня его публичного размещения с 1 января 2016 года и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры и разногласия решаются путем переговоров, привлечения независимой экспертизы и в судебном порядке;
5.2. До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг, стороны договариваются о проведении независимой экспертизы;
5.3. Исполнитель не несет ответственности за качество оказания Услуги, в случаях нарушения Пациентом п. 2.1. настоящего Договора;
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы или других форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки, принятие компетентными органами решений и т.п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.

6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Данный Договор является публичной офертой. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра Договора на бумажном носителе с проставлением подписей обеих Сторон в случае проведения по нему фактической оплаты Пациентом и/или предоставлении Услуги не является основанием считать настоящий Договор не заключенным. Оформление Заказа в соответствии с условиями Договора считается акцептом Пациента, а проведение оплаты Пациентом – его исполнением.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Стороны безоговорочно соглашаются под реквизитами Пациента считать информацию, указанную им при оформлении Заявки.

7.2. Реквизиты сторон:
ТОО «АКВА ЛАБ», 050050.
Юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район,
пр. Сейфуллина 287,
БИН: 131 040 005 613,
ИИК: KZ 179 140 022 03K Z00 368,
БИК: SABRKZKA,
БАНК: ДБ АО «Сбербанк»,
тел: +7 (727) 275 75 75, www.aqualab.kz
Генеральный Директор: Ильясов Н.Б.


publichnyy-dogovor-akva-lab.doc [63,5 Kb] (cкачиваний: 18) Здесь вы можете скачать данный договор.
Поделитесь: